Hebreeen 11:9

SVDoor het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd [land], en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte.
Steph πιστει παρωκησεν εις την γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης
Trans.pistei parōkēsen eis tēn gēn tēs epangelias ōs allotrian en skēnais katoikēsas meta isaak kai iakōb tōn synklēronomōn tēs epangelias tēs autēs

Algemeen

Zie ook: Izaak, Izak, Jakob, Tabernakel

Aantekeningen

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd [land], en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιστει
Door het geloof
παρωκησεν
is hij een inwoner geweest

-
εις
in
[την]
-
γην
het land
της
-
επαγγελιας
der belofte
ως
als
αλλοτριαν
in een vreemd
εν
en heeft in
σκηναις
tabernakelen
κατοικησας
gewoond

-
μετα
met
ισαακ
Izak
και
en
ιακωβ
Jakob
των
-
συγκληρονομων
die medeërfgenamen
της
-
επαγγελιας
belofte
της
-
αυτης
waren derzelfde

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd [land], en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!