Hebreeen 12:14

SVJaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;
Steph ειρηνην διωκετε μετα παντων και τον αγιασμον ου χωρις ουδεις οψεται τον κυριον
Trans.eirēnēn diōkete meta pantōn kai ton agiasmon ou chōris oudeis opsetai ton kyrion

Algemeen

Zie ook: Vrede
Mattheus 5:8, Romeinen 12:18, 2 Timotheus 2:22

Aantekeningen

Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειρηνην
den vrede
διωκετε
Jaagt

-
μετα
met
παντων
allen
και
en
τον
-
αγιασμον
de heiligmaking
ου
welke
χωρις
zonder
ουδεις
niemand
οψεται
zien zal

-
τον
-
κυριον
den Heere

Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!