Hebreeen 12:16

SVDat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf.
Steph μη τις πορνος η βεβηλος ως ησαυ ος αντι βρωσεως μιας απεδοτο τα πρωτοτοκια αυτου
Trans.mē tis pornos ē bebēlos ōs ēsau os anti brōseōs mias apedoto ta prōtotokia autou

Algemeen

Zie ook: Eerstgeboorte(recht), Ezau
Genesis 25:33, Efeziers 5:3, Colossenzen 3:5, 1 Thessalonicensen 4:3

Aantekeningen

Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
Dat niet
τις
iemand
πορνος
zij een hoereerder
η
of
βεβηλος
een onheilige
ως
gelijk
ησαυ
Ezau
ος
die
αντι
om
βρωσεως
spijze
μιας
-
απεδοτο
weggaf

-
τα
-
πρωτοτοκια
het recht
αυτου
van zijn

Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!