Hebreeen 12:17

SVWant gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beerven, verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.
Steph ιστε γαρ οτι και μετεπειτα θελων κληρονομησαι την ευλογιαν απεδοκιμασθη μετανοιας γαρ τοπον ουχ ευρεν καιπερ μετα δακρυων εκζητησας αυτην
Trans.iste gar oti kai metepeita thelōn klēronomēsai tēn eulogian apedokimasthē metanoias gar topon ouch euren kaiper meta dakryōn ekzētēsas autēn

Algemeen

Zie ook: Genesis 27:36

Aantekeningen

Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιστε
gij weet

-
γαρ
Want
οτι
dat
και
hij ook
μετεπειτα
daarna
θελων
willende

-
κληρονομησαι
beërven

-
την
-
ευλογιαν
de zegening
απεδοκιμασθη
verworpen werd

-
μετανοιας
des berouws
γαρ
want
τοπον
plaats
ουχ
geen
ευρεν
hij vond

-
καιπερ
hoewel
μετα
met
δακρυων
tranen
εκζητησας
zocht

-
αυτην
hij dezelve

Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!