Hebreeen 12:25

SVZiet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer [zullen] wij niet [ontvlieden], zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen [is];
Steph βλεπετε μη παραιτησησθε τον λαλουντα ει γαρ εκεινοι ουκ εφυγον τον επι τησ γης παραιτησαμενοι χρηματιζοντα πολλω μαλλον ημεις οι τον απ ουρανων αποστρεφομενοι
Trans.blepete mē paraitēsēsthe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk ephygon ton epi tēs̱ gēs paraitēsamenoi chrēmatizonta pollō mallon ēmeis oi ton ap ouranōn apostrephomenoi

Algemeen

Zie ook: Hebreeen 2:3

Aantekeningen

Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer [zullen] wij niet [ontvlieden], zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen [is];


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βλεπετε
Ziet toe

-
μη
niet
παραιτησησθε
verwerpt

-
τον
-
λαλουντα
dat gij Dien, Die spreekt

-
ει
indien
γαρ
want
εκεινοι
dezen
ουκ
niet
εφυγον
zijn ontvloden

-
τον
-
επι
welke op
γης
aarde
παραιτησαμενοι
die dengene verwierpen

-
χρηματιζοντα
Goddelijke antwoorden gaf

-
πολλω
veelmeer
μαλλον
-
ημεις
wij
οι
-
τον
-
απ
Die van
ουρανων
de hemelen
αποστρεφομενοι
niet zo wij ons van Dien afkeren

-

Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer [zullen] wij niet [ontvlieden], zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen [is];

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!