Hebreeen 12:5

SVEn gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;
Steph και εκλελησθε της παρακλησεως ητις υμιν ως υιοις διαλεγεται υιε μου μη ολιγωρει παιδειας κυριου μηδε εκλυου υπ αυτου ελεγχομενος
Trans.kai eklelēsthe tēs paraklēseōs ētis ymin ōs yiois dialegetai yie mou mē oligōrei paideias kyriou mēde eklyou yp autou elenchomenos

Algemeen

Zie ook: Job 5:17, Spreuken 3:11, Openbaring 3:19

Aantekeningen

En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκλελησθε
gij hebt vergeten

-
της
-
παρακλησεως
de vermaning
ητις
die
υμιν
tot
ως
als
υιοις
tot zonen
διαλεγεται
spreekt

-
υιε
zoon
μου
Mijn
μη
niet
ολιγωρει
acht

-
παιδειας
de kastijding
κυριου
des Heeren
μηδε
-
εκλυου
bezwijkt

-
υπ
als gij van
αυτου
Hem
ελεγχομενος
bestraft wordt

-

En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!