Hebreeen 2:17

SVWaarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God [te doen waren], om de zonden des volks te verzoenen.
Steph οθεν ωφειλεν κατα παντα τοις αδελφοις ομοιωθηναι ινα ελεημων γενηται και πιστος αρχιερευς τα προς τον θεον εις το ιλασκεσθαι τας αμαρτιας του λαου
Trans.othen ōpheilen kata panta tois adelphois omoiōthēnai ina eleēmōn genētai kai pistos archiereus ta pros ton theon eis to ilaskesthai tas amartias tou laou

Algemeen

Zie ook: Hogepriester
Filippenzen 2:7, Hebreeen 4:15

Aantekeningen

Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God [te doen waren], om de zonden des volks te verzoenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οθεν
Waarom
ωφειλεν
moest

-
κατα
Hij in
παντα
alles
τοις
-
αδελφοις
den broederen
ομοιωθηναι
gelijk worden

-
ινα
opdat
ελεημων
Hij een barmhartig
γενηται
zou zijn

-
και
en
πιστος
een getrouw
αρχιερευς
Hogepriester
τα
-
προς
in de dingen, die bij
τον
-
θεον
God
εις
om
το
-
ιλασκεσθαι
te verzoenen

-
τας
-
αμαρτιας
de zonden
του
-
λαου
des volks

Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God [te doen waren], om de zonden des volks te verzoenen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!