Hebreeen 4:3

SVWant wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel [Zijn] werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren.
Steph εισερχομεθα γαρ εις την καταπαυσιν οι πιστευσαντες καθως ειρηκεν ως ωμοσα εν τη οργη μου ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου καιτοι των εργων απο καταβολης κοσμου γενηθεντων
Trans.eiserchometha gar eis tēn katapausin oi pisteusantes kathōs eirēken ōs ōmosa en tē orgē mou ei eiseleusontai eis tēn katapausin mou kaitoi tōn ergōn apo katabolēs kosmou genēthentōn

Algemeen

Zie ook: Psalm 95:11


Aantekeningen

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel [Zijn] werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εισερχομεθα
gaan

-
γαρ
Want
εις
in
την
wij, die
καταπαυσιν
de rust
οι
-
πιστευσαντες
geloofd hebben

-
καθως
gelijk
ειρηκεν
Hij gezegd heeft

-
ως
Zo
ωμοσα
heb Ik dan gezworen

-
εν
in
τη
-
οργη
toorn
μου
Mijn
ει
Indien
εισελευσονται
zij zullen ingaan

-
εις
in
την
-
καταπαυσιν
rust
μου
Mijn
καιτοι
hoewel
των
-
εργων
werken
απο
van
καταβολης
de grondlegging
κοσμου
der wereld
γενηθεντων
af al volbracht waren

-

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel [Zijn] werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!