Hebreeen 5:3

SVEn om derzelver [zwakheid] wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren voor de zonden.
Steph και δια ταυτην οφειλει καθως περι του λαου ουτως και περι εαυτου προσφερειν υπερ αμαρτιων
Trans.kai dia tautēn opheilei kathōs peri tou laou outōs kai peri eautou prospherein yper amartiōn

Algemeen

Zie ook: Leviticus 9:7, Leviticus 16:6, Hebreeen 7:26

Aantekeningen

En om derzelver [zwakheid] wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren voor de zonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δια
om
ταυτην
-
οφειλει
wil moet hij

-
καθως
gelijk
περι
voor
του
-
λαου
het volk
ουτως
alzo
και
ook
περι
voor
εαυτου
zichzelven
προσφερειν
offeren

-
υπερ
voor
αμαρτιων
de zonden

En om derzelver [zwakheid] wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren voor de zonden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!