Hebreeen 5:7

SVDie in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze,
Steph ος εν ταις ημεραις της σαρκος αυτου δεησεις τε και ικετηριας προς τον δυναμενον σωζειν αυτον εκ θανατου μετα κραυγης ισχυρας και δακρυων προσενεγκας και εισακουσθεις απο της ευλαβειας
Trans.os en tais ēmerais tēs sarkos autou deēseis te kai iketērias pros ton dynamenon sōzein auton ek thanatou meta kraugēs ischyras kai dakryōn prosenenkas kai eisakoustheis apo tēs eulabeias

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (nederdaling hel)
Mattheus 26:39, Mattheus 27:46, Mattheus 27:50, Johannes 17:1

Aantekeningen

Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ος
Die
εν
in
ταις
-
ημεραις
de dagen
της
-
σαρκος
vleses
αυτου
Zijns
δεησεις
gebeden
τε
en
και
en
ικετηριας
smekingen
προς
tot
τον
-
δυναμενον
kon

-
σωζειν
verlossen

-
αυτον
Dengene, Die Hem
εκ
uit
θανατου
den dood
μετα
met
κραυγης
roeping
ισχυρας
sterke
και
-
δακρυων
tranen
προσενεγκας
geofferd hebbende

-
και
en
εισακουσθεις
verhoord zijnde

-
απο
uit
της
-
ευλαβειας
de vreze

Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!