Hebreeen 6:12

SVOpdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beerven.
Steph ινα μη νωθροι γενησθε μιμηται δε των δια πιστεως και μακροθυμιας κληρονομουντων τας επαγγελιας
Trans.ina mē nōthroi genēsthe mimētai de tōn dia pisteōs kai makrothymias klēronomountōn tas epangelias

Algemeen

Zie ook: Lankmoedig

Aantekeningen

Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beerven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ινα
Opdat
μη
gij niet
νωθροι
traag
γενησθε
wordt

-
μιμηται
navolgers
δε
maar
των
-
δια
zijt dergenen, die door
πιστεως
geloof
και
en
μακροθυμιας
lankmoedigheid
κληρονομουντων
beërven

-
τας
-
επαγγελιας
de beloftenissen

Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!