Hebreeen 8:12

SVWant Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.
Steph οτι ιλεως εσομαι ταις αδικιαις αυτων και των αμαρτιων αυτων και των ανομιων αυτων ου μη μνησθω ετι
Trans.oti ileōs esomai tais adikiais autōn kai tōn amartiōn autōn kai tōn anomiōn autōn ou mē mnēsthō eti

Algemeen

Zie ook: Schuld
Jeremia 31:31

Aantekeningen

Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
ιλεως
genadig
εσομαι
zijn

-
ταις
-
αδικιαις
ongerechtigheden
αυτων
Ik zal hun
και
en
των
-
αμαρτιων
zonden
αυτων
hun
και
en
των
-
ανομιων
overtredingen
αυτων
hun
ου
-
μη
-
μνησθω
gedenken

-
ετι
meer

Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!