Hosea 4:7

SVGelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.
WLCכְּרֻבָּ֖ם כֵּ֣ן חָֽטְאוּ־לִ֑י כְּבֹודָ֖ם בְּקָלֹ֥ון אָמִֽיר׃
Trans.kərubām kēn ḥāṭə’û-lî kəḇwōḏām bəqālwōn ’āmîr:

Algemeen

Zie ook: Tikkun Sopherim, Zonde

Aantekeningen

Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כְּ

-

רֻבָּ֖ם

-

כֵּ֣ן

alzo

חָֽטְאוּ־

hebben zij tegen Mij gezondigd

לִ֑י

-

כְּבוֹדָ֖ם

Ik zal hunlieder eer

בְּ

-

קָל֥וֹן

in schande

אָמִֽיר

veranderen


Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!