Hosea 9:10

SVIk vond Israël als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den vijgeboom in haar beginsel; [maar] zij gingen in [tot] Baal-peor, en zonderden zich af tot die schaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.
WLCכַּעֲנָבִ֣ים בַּמִּדְבָּ֗ר מָצָ֙אתִי֙ יִשְׂרָאֵ֔ל כְּבִכּוּרָ֤ה בִתְאֵנָה֙ בְּרֵ֣אשִׁיתָ֔הּ רָאִ֖יתִי אֲבֹֽותֵיכֶ֑ם הֵ֜מָּה בָּ֣אוּ בַֽעַל־פְּעֹ֗ור וַיִּנָּֽזְרוּ֙ לַבֹּ֔שֶׁת וַיִּהְי֥וּ שִׁקּוּצִ֖ים כְּאָהֳבָֽם׃
Trans.ka‘ănāḇîm bammiḏəbār māṣā’ṯî yiśərā’ēl kəḇikûrâ ḇiṯə’ēnâ bərē’šîṯāh rā’îṯî ’ăḇwōṯêḵem hēmmâ bā’û ḇa‘al-pə‘wōr wayyinnāzərû labōšeṯ wayyihəyû šiqqûṣîm kə’âŏḇām:

Algemeen

Zie ook: Baal-Peor, Vijgenboom, Woestijn

Aantekeningen

Ik vond Israël als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den vijgeboom in haar beginsel; [maar] zij gingen in [tot] Baal-peor, en zonderden zich af tot die schaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כַּ

als

עֲנָבִ֣ים

druiven

בַּ

in

מִּדְבָּ֗ר

de woestijn

מָצָ֙אתִי֙

Ik vond

יִשְׂרָאֵ֔ל

Israël

כְּ

als

בִכּוּרָ֤ה

de eerste vrucht

בִ

aan

תְאֵנָה֙

de vijgenboom

בְּ

in

רֵ֣אשִׁיתָ֔הּ

haar beginsel

רָאִ֖יתִי

Ik zag

אֲבֽוֹתֵיכֶ֑ם

uw vaderen

הֵ֜מָּה

zij

בָּ֣אוּ

gingen

בַֽעַל־פְּעֹ֗ור

in Baäl-Peor

וַ

en

יִּנָּֽזְרוּ֙

zonderden zich af

לַ

tot

בֹּ֔שֶׁת

die schaamte

וַ

en

יִּהְי֥וּ

werden

שִׁקּוּצִ֖ים

gans verfoeilijk

כְּ

naar

אָהֳבָֽם

hun boelerij


Ik vond Israël als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den vijgeboom in haar beginsel; [maar] zij gingen in [tot] Baal-peor, en zonderden zich af tot die schaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!