Jakobus 2:16

SVEn iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?
Steph ειπη δε τις αυτοις εξ υμων υπαγετε εν ειρηνη θερμαινεσθε και χορταζεσθε μη δωτε δε αυτοις τα επιτηδεια του σωματος τι το οφελος
Trans.eipē de tis autois ex ymōn ypagete en eirēnē thermainesthe kai chortazesthe mē dōte de autois ta epitēdeia tou sōmatos ti to ophelos

Algemeen

Zie ook: Vrede

Aantekeningen

En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπη
zou zeggen

-
δε
En
τις
iemand
αυτοις
tot hen
εξ
van
υμων
-
υπαγετε
Gaat henen

-
εν
in
ειρηνη
vrede
θερμαινεσθε
wordt warm

-
και
en
χορταζεσθε
wordt verzadigd

-
μη
niet
δωτε
geven

-
δε
en
αυτοις
gijlieden zoudt hun
τα
-
επιτηδεια
de nooddruftigheden
του
-
σωματος
des lichaams
τι
wat
το
-
οφελος
nuttigheid

En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!