Jakobus 2:23

SVEn de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.
Steph και επληρωθη η γραφη η λεγουσα επιστευσεν δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην και φιλος θεου εκληθη
Trans.kai eplērōthē ē graphē ē legousa episteusen de abraam tō theō kai elogisthē autō eis dikaiosynēn kai philos theou eklēthē

Algemeen

Zie ook: Abraham, Vrienden
Genesis 15:6, Romeinen 4:3, Galaten 3:6

Aantekeningen

En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επληρωθη
is vervuld geworden

-
η
-
γραφη
de Schrift
η
-
λεγουσα
die daar zegt

-
επιστευσεν
geloofde

-
δε
En
αβρααμ
Abraham
τω
-
θεω
God
και
en
ελογισθη
gerekend

-
αυτω
het is hem
εις
tot
δικαιοσυνην
rechtvaardigheid
και
en
φιλος
hij is een vriend
θεου
van God
εκληθη
genaamd geweest

-

En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!