Jakobus 2:8

SVIndien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;
Steph ει μεντοι νομον τελειτε βασιλικον κατα την γραφην αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον καλως ποιειτε
Trans.ei mentoi nomon teleite basilikon kata tēn graphēn agapēseis ton plēsion sou ōs seauton kalōs poieite

Algemeen

Zie ook: Leviticus 19:18, Mattheus 22:39, Markus 12:31, Romeinen 13:9, Galaten 5:14, Efeziers 5:2, 1 Thessalonicensen 4:9

Aantekeningen

Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
μεντοι
gij dan
νομον
wet
τελειτε
volbrengt

-
βασιλικον
de koninklijke
κατα
naar
την
-
γραφην
de Schrift
αγαπησεις
liefhebben

-
τον
-
πλησιον
naaste
σου
Gij zult uw
ως
als
σεαυτον
uzelven
καλως
wel
ποιειτε
zo doet gij

-

Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!