Jakobus 3:13

SVWie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit [zijn] goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.
Steph τις σοφος και επιστημων εν υμιν δειξατω εκ της καλης αναστροφης τα εργα αυτου εν πραυτητι σοφιας
Trans.tis sophos kai epistēmōn en ymin deixatō ek tēs kalēs anastrophēs ta erga autou en prautēti sophias

Algemeen

Zie ook: Wijsheid, Zachtmoedig
Efeziers 5:8

Aantekeningen

Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit [zijn] goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
Wie
σοφος
is wijs
και
en
επιστημων
verstandig
εν
onder
υμιν
-
δειξατω
die bewijze

-
εκ
uit
της
-
καλης
goeden
αναστροφης
wandel
τα
-
εργα
werken
αυτου
zijn
εν
in
πραυτητι
zachtmoedige
σοφιας
wijsheid

Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit [zijn] goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!