Jakobus 3:17

SVMaar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
Steph η δε ανωθεν σοφια πρωτον μεν αγνη εστιν επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης μεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος και ανυποκριτος
Trans.ē de anōthen sophia prōton men agnē estin epeita eirēnikē epieikēs eupeithēs mestē eleous kai karpōn agathōn adiakritos kai anypokritos

Algemeen

Zie ook: Wijsheid

Aantekeningen

Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk,
vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
δε
Maar
ανωθεν
die van boven
σοφια
de wijsheid
πρωτον
ten eerste
μεν
zuiver
αγνη
-
εστιν
is, die is

-
επειτα
daarna
ειρηνικη
vreedzaam
επιεικης
bescheiden
ευπειθης
gezeggelijk
μεστη
vol
ελεους
van barmhartigheid
και
en
καρπων
vruchten
αγαθων
van goede
αδιακριτος
niet partijdig oordelende
και
en
ανυποκριτος
ongeveinsd

Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk,
vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!