Jakobus 3:9

SVDoor haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.
Steph εν αυτη ευλογουμεν τον θεον και πατερα και εν αυτη καταρωμεθα τους ανθρωπους τους καθ ομοιωσιν θεου γεγονοτας
Trans.en autē eulogoumen ton theon kai patera kai en autē katarōmetha tous anthrōpous tous kath omoiōsin theou gegonotas

Algemeen

Zie ook: Genesis 1:27

Aantekeningen

Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
Door
αυτη
haar
ευλογουμεν
loven wij

-
τον
die
θεον
God
και
en
πατερα
den Vader
και
en
εν
door
αυτη
haar
καταρωμεθα
vervloeken wij

-
τους
-
ανθρωπους
de mensen
τους
-
καθ
naar
ομοιωσιν
de gelijkenis
θεου
van God
γεγονοτας
gemaakt zijn

-

Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!