Jakobus 4:3

SVGij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.
Steph αιτειτε και ου λαμβανετε διοτι κακως αιτεισθε ινα εν ταις ηδοναις υμων δαπανησητε
Trans.aiteite kai ou lambanete dioti kakōs aiteisthe ina en tais ēdonais ymōn dapanēsēte

Algemeen

Zie ook: Bidden
Mattheus 20:22, Romeinen 8:26

Aantekeningen

Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αιτειτε
Gij bidt

-
και
en
ου
niet
λαμβανετε
gij ontvangt

-
διοτι
omdat
κακως
gij kwalijk
αιτεισθε
bidt

-
ινα
opdat
εν
gij het in
ταις
-
ηδοναις
wellusten
υμων
uw
δαπανησητε
doorbrengen zoudt

-

Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!