Jakobus 4:5

SVOf meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?
Steph η δοκειτε οτι κενως η γραφη λεγει προς φθονον επιποθει το πνευμα ο κατωκησεν εν ημιν
Trans.ē dokeite oti kenōs ē graphē legei pros phthonon epipothei to pneuma o katōkēsen en ēmin

Algemeen

Zie ook: Numeri 11:29

Aantekeningen

Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
δοκειτε
meent gij

-
οτι
dat
κενως
tevergeefs
η
-
γραφη
de Schrift
λεγει
zegt

-
προς
tot
φθονον
nijdigheid
επιποθει
heeft Die lust

-
το
-
πνευμα
De Geest
ο
Die
κατωκησεν
woont

-
εν
in
ημιν
ons

Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!