Jakobus 4:9

SVGedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en [uw] blijdschap in bedroefdheid.
Steph ταλαιπωρησατε και πενθησατε και κλαυσατε ο γελως υμων εις πενθος μεταστραφητω και η χαρα εις κατηφειαν
Trans.talaipōrēsate kai penthēsate kai klausate o gelōs ymōn eis penthos metastraphētō kai ē chara eis katēpheian

Algemeen

Zie ook: Huilen, Wenen, Lachen, Rouw
Mattheus 5:4

Aantekeningen

Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en [uw] blijdschap in bedroefdheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ταλαιπωρησατε
Gedraagt als ellendigen

-
και
en
πενθησατε
treurt

-
και
en
κλαυσατε
weent

-
ο
-
γελως
lachen
υμων
uw
εις
in
πενθος
treuren
μεταστραφητω
worde veranderd

-
και
en
η
-
χαρα
blijdschap
εις
in
κατηφειαν
bedroefdheid

Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en [uw] blijdschap in bedroefdheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!