Jakobus 5:11

SVZiet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer.
Steph ιδου μακαριζομεν τους υπομενοντασ την υπομονην ιωβ ηκουσατε και το τελος κυριου ειδετε οτι πολυσπλαγχνος εστιν ο κυριοσ και οικτιρμων
Trans.idou makarizomen tous ypomenontas̱ tēn ypomonēn iōb ēkousate kai to telos kyriou eidete oti polysplanchnos estin o kyrios̱ kai oiktirmōn

Algemeen

Zie ook: Job (persoon)
Numeri 14:18, Job 1:21, Job 1:22, Psalm 103:8, Mattheus 5:11

Aantekeningen

Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Ziet

-
μακαριζομεν
wij houden hen gelukzalig

-
τους
-
υπομενοντας
die verdragen

-
την
-
υπομονην
gij hebt de verdraagzaamheid
ιωβ
van Job
ηκουσατε
gehoord

-
και
en
το
-
τελος
gij hebt het einde
κυριου
de Heere
ιδετε
-

-
οτι
dat
πολυσπλαγχνος
zeer barmhartig
εστιν
is

-
και
en
οικτιρμων
een Ontfermer

Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!