Jakobus 5:15

SVEn het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.
Steph και η ευχη της πιστεως σωσει τον καμνοντα και εγερει αυτον ο κυριος καν αμαρτιας η πεποιηκως αφεθησεται αυτω
Trans.kai ē euchē tēs pisteōs sōsei ton kamnonta kai egerei auton o kyrios kan amartias ē pepoiēkōs aphethēsetai autō

Algemeen

Zie ook: Genezing, Ziekte, Zonde

Aantekeningen

En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
η
-
ευχη
het gebed
της
-
πιστεως
des geloofs
σωσει
behouden

-
τον
-
καμνοντα
zal den zieke

-
και
en
εγερει
oprichten

-
αυτον
het zal hem
ο
-
κυριος
de Heere
καν
en zo
αμαρτιας
hij zonden
η
zal hebben

-
πεποιηκως
gedaan

-
αφεθησεται
vergeven worden

-
αυτω
zal hem

En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!