Jakobus 5:18

SVEn hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.
Steph και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος υετον εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης
Trans.kai palin prosēyxato kai o ouranos yeton edōken kai ē gē eblastēsen ton karpon autēs

Algemeen

Zie ook: Bidden, Regen, Regen
1 Koningen 18:45

Aantekeningen

En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παλιν
wederom
προσηυξατο
hij bad

-
και
en
ο
-
ουρανος
de hemel
υετον
regen
εδωκεν
gaf

-
και
en
η
-
γη
de aarde
εβλαστησεν
voort

-
τον
-
καρπον
vrucht
αυτης
haar

En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!