Jeremia 18:17

SVAls een oostenwind zal Ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands; Ik zal hun den nek en niet het aangezicht laten zien, ten dage huns verderfs.
WLCכְּרֽוּחַ־קָדִ֥ים אֲפִיצֵ֖ם לִפְנֵ֣י אֹויֵ֑ב עֹ֧רֶף וְלֹֽא־פָנִ֛ים אֶרְאֵ֖ם בְּיֹ֥ום אֵידָֽם׃ ס
Trans.kərûḥa-qāḏîm ’ăfîṣēm lifənê ’wōyēḇ ‘ōref wəlō’-fānîm ’erə’ēm bəywōm ’êḏām:

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Oostenwind

Aantekeningen

Als een oostenwind zal Ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands; Ik zal hun den nek en niet het aangezicht laten zien, ten dage huns verderfs.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כְּ

-

רֽוּחַ־

-

קָדִ֥ים

Als een oostenwind

אֲפִיצֵ֖ם

zal Ik hen verstrooien

לִ

-

פְנֵ֣י

voor het aangezicht

אוֹיֵ֑ב

des vijands

עֹ֧רֶף

Ik zal hun den nek

וְ

-

לֹֽא־

-

פָנִ֛ים

en niet het aangezicht

אֶרְאֵ֖ם

laten zien

בְּ

-

י֥וֹם

ten dage

אֵידָֽם

huns verderfs


Als een oostenwind zal Ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands; Ik zal hun den nek en niet het aangezicht laten zien, ten dage huns verderfs.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!