Jeremia 2:19

SVUw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij den HEERE, uw God, verlaat, en Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heirscharen.
WLCתְּיַסְּרֵ֣ךְ רָעָתֵ֗ךְ וּמְשֻֽׁבֹותַ֙יִךְ֙ תֹּוכִחֻ֔ךְ וּדְעִ֤י וּרְאִי֙ כִּי־רַ֣ע וָמָ֔ר עָזְבֵ֖ךְ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יִךְ וְלֹ֤א פַחְדָּתִי֙ אֵלַ֔יִךְ נְאֻם־אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה צְבָאֹֽות׃
Trans.təyassərēḵə rā‘āṯēḵə ûməšuḇwōṯayiḵə twōḵiḥuḵə ûḏə‘î ûrə’î kî-ra‘ wāmār ‘āzəḇēḵə ’eṯ-JHWH ’ĕlōhāyiḵə wəlō’ faḥədāṯî ’ēlayiḵə nə’um-’ăḏōnāy JHWH ṣəḇā’wōṯ:

Algemeen

Zie ook: Boosheid, JHWH Zebaot

Aantekeningen

Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij den HEERE, uw God, verlaat, en Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heirscharen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

תְּיַסְּרֵ֣ךְ

zal kastijden

רָעָתֵ֗ךְ

Uw boosheid

וּ

-

מְשֻֽׁבוֹתַ֙יִךְ֙

en uw afkeringen

תּוֹכִחֻ֔ךְ

zullen straffen

וּ

-

דְעִ֤י

weet

וּ

-

רְאִי֙

dan en ziet

כִּי־

-

רַ֣ע

dat het kwaad

וָ

-

מָ֔ר

en bitter

עָזְבֵ֖ךְ

verlaat

אֶת־

-

יְהוָ֣ה

is, dat gij den HEERE

אֱלֹהָ֑יִךְ

uw God

וְ

-

לֹ֤א

-

פַחְדָּתִי֙

en Mijn vreze

אֵלַ֔יִךְ

-

נְאֻם־

niet bij is, spreekt

אֲדֹנָ֥י

de Heere

יְהוִ֖ה

de HEERE

צְבָאֽוֹת

der heirscharen


Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij den HEERE, uw God, verlaat, en Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heirscharen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!