Jeremia 4:30

SVWat zult gij dan doen, gij verwoeste? Al kleeddet gij u met scharlaken, al versierdet gij u met gouden sieraad, al schuurdet gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt gij u [toch] tevergeefs oppronken; de boelen versmaden u, zij zullen uw ziel zoeken.
WLC[וְאַתִּי כ] (וְאַ֨תְּ ק) שָׁד֜וּד מַֽה־תַּעֲשִׂ֗י כִּֽי־תִלְבְּשִׁ֨י שָׁנִ֜י כִּי־תַעְדִּ֣י עֲדִי־זָהָ֗ב כִּֽי־תִקְרְעִ֤י בַפּוּךְ֙ עֵינַ֔יִךְ לַשָּׁ֖וְא תִּתְיַפִּ֑י מָאֲסוּ־בָ֥ךְ עֹגְבִ֖ים נַפְשֵׁ֥ךְ יְבַקֵּֽשׁוּ׃
Trans.wə’atî wə’atə šāḏûḏ mah-ta‘ăśî kî-ṯiləbəšî šānî kî-ṯa‘ədî ‘ăḏî-zâāḇ kî-ṯiqərə‘î ḇapûḵə ‘ênayiḵə laššāwə’ tiṯəyapî mā’ăsû-ḇāḵə ‘ōḡəḇîm nafəšēḵə yəḇaqqēšû:

Algemeen

Zie ook: Cosmetica, Goud, Juweel, Sieraad, Oogschaduw, Qere en Ketiv, Scharlaken, Ziel

Aantekeningen

Wat zult gij dan doen, gij verwoeste? Al kleeddet gij u met scharlaken, al versierdet gij u met gouden sieraad, al schuurdet gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt gij u [toch] tevergeefs oppronken; de boelen versmaden u, zij zullen uw ziel zoeken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ו

-

אתי

-

וְ

-

אַ֨תְּ

-

שָׁד֜וּד

gij verwoeste

מַֽה־

-

תַּעֲשִׂ֗י

Wat zult gij dan doen

כִּֽי־

-

תִלְבְּשִׁ֨י

Al kleeddet gij

שָׁנִ֜י

met scharlaken

כִּי־

-

תַעְדִּ֣י

al versierdet gij

עֲדִי־

sieraad

זָהָ֗ב

met gouden

כִּֽי־

-

תִקְרְעִ֤י

al schuurdet gij

בַ

-

פּוּךְ֙

met blanketsel

עֵינַ֔יִךְ

uw ogen

לַ

-

שָּׁ֖וְא

zo zoudt gij tevergeefs

תִּתְיַפִּ֑י

oppronken

מָאֲסוּ־

versmaden

בָ֥ךְ

-

עֹגְבִ֖ים

de boelen

נַפְשֵׁ֥ךְ

u, zij zullen uw ziel

יְבַקֵּֽשׁוּ

zoeken


Wat zult gij dan doen, gij verwoeste? Al kleeddet gij u met scharlaken, al versierdet gij u met gouden sieraad, al schuurdet gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt gij u [toch] tevergeefs oppronken; de boelen versmaden u, zij zullen uw ziel zoeken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!