Jeremia 51:13

SVGij, die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.
WLC[שֹׁכַנְתִּי כ] (שֹׁכַנְתְּ֙ ק) עַל־מַ֣יִם רַבִּ֔ים רַבַּ֖ת אֹֽוצָרֹ֑ת בָּ֥א קִצֵּ֖ךְ אַמַּ֥ת בִּצְעֵֽךְ׃
Trans.šōḵanətî šōḵanətə ‘al-mayim rabîm rabaṯ ’wōṣārōṯ bā’ qiṣṣēḵə ’ammaṯ biṣə‘ēḵə:

Algemeen

Zie ook: Qere en Ketiv

Aantekeningen

Gij, die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

שכנתי

woont

שֹׁכַנְתְּ֙

-

עַל־

-

מַ֣יִם

wateren

רַבִּ֔ים

Gij, die aan vele

רַבַּ֖ת

die machtig

אֽוֹצָרֹ֑ת

zijt van schatten

בָּ֥א

is gekomen

קִצֵּ֖ךְ

uw einde

אַמַּ֥ת

de maat

בִּצְעֵֽךְ

uwer gierigheid


Gij, die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw einde is gekomen, de maat uwer gierigheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!