Jesaja 22:25

SVTe dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal die nagel, die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden; en hij zal afgehouwen worden, en hij zal vallen, en de last, die daaraan is, zal afgesneden worden; want de HEERE heeft het gesproken.
WLCבַּיֹּ֣ום הַה֗וּא נְאֻם֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות תָּמוּשׁ֙ הַיָּתֵ֔ד הַתְּקוּעָ֖ה בְּמָקֹ֣ום נֶאֱמָ֑ן וְנִגְדְּעָ֣ה וְנָפְלָ֗ה וְנִכְרַת֙ הַמַּשָּׂ֣א אֲשֶׁר־עָלֶ֔יהָ כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ ס
Trans.bayywōm hahû’ nə’um JHWH ṣəḇā’wōṯ tāmûš hayyāṯēḏ hatəqû‘â bəmāqwōm ne’ĕmān wəniḡədə‘â wənāfəlâ wəniḵəraṯ hammaśśā’ ’ăšer-‘āleyhā kî JHWH dibēr:

Algemeen

Zie ook: JHWH Zebaot

Aantekeningen

Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal die nagel, die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden; en hij zal afgehouwen worden, en hij zal vallen, en de last, die daaraan is, zal afgesneden worden; want de HEERE heeft het gesproken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

בַּ

-

יּ֣וֹם

Te dien dage

הַ

-

ה֗וּא

-

נְאֻם֙

spreekt

יְהוָ֣ה

de HEERE

צְבָא֔וֹת

der heirscharen

תָּמוּשׁ֙

weggenomen worden

הַ

-

יָּתֵ֔ד

zal die nagel

הַ

-

תְּקוּעָ֖ה

gestoken was

בְּ

-

מָק֣וֹם

plaats

נֶאֱמָ֑ן

die aan een vaste

וְ

-

נִגְדְּעָ֣ה

en hij zal afgehouwen worden

וְ

-

נָפְלָ֗ה

en hij zal vallen

וְ

-

נִכְרַת֙

die daaraan is, zal afgesneden worden

הַ

-

מַּשָּׂ֣א

en de last

אֲשֶׁר־

-

עָלֶ֔יהָ

-

כִּ֥י

-

יְהוָ֖ה

want de HEERE

דִּבֵּֽר

heeft het gesproken


Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal die nagel, die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden; en hij zal afgehouwen worden, en hij zal vallen, en de last, die daaraan is, zal afgesneden worden; want de HEERE heeft het gesproken.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!