Jesaja 23:2

SVZwijgt, gij inwoners des eilands! gij, die de kooplieden van Sidon, over zee varende, vervulden,
WLCדֹּ֖מּוּ יֹ֣שְׁבֵי אִ֑י סֹחֵ֥ר צִידֹ֛ון עֹבֵ֥ר יָ֖ם מִלְאֽוּךְ׃
Trans.dōmmû yōšəḇê ’î sōḥēr ṣîḏwōn ‘ōḇēr yām milə’ûḵə:

Algemeen

Zie ook: Eiland, Sidon (plaats), Zee

Aantekeningen

Zwijgt, gij inwoners des eilands! gij, die de kooplieden van Sidon, over zee varende, vervulden,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

דֹּ֖מּוּ

Zwijgt

יֹ֣שְׁבֵי

gij inwoners

אִ֑י

des eilands

סֹחֵ֥ר

gij, die de kooplieden

צִיד֛וֹן

van Sidon

עֹבֵ֥ר

varende

יָ֖ם

over zee

מִלְאֽוּךְ

vervulden


Zwijgt, gij inwoners des eilands! gij, die de kooplieden van Sidon, over zee varende, vervulden,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!