Jesaja 43:8

SVBreng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben.
WLCהֹוצִ֥יא עַם־עִוֵּ֖ר וְעֵינַ֣יִם יֵ֑שׁ וְחֵרְשִׁ֖ים וְאָזְנַ֥יִם לָֽמֹו׃
Trans.hwōṣî’ ‘am-‘iûēr wə‘ênayim yēš wəḥērəšîm wə’āzənayim lāmwō:

Algemeen

Zie ook: Blind, Doof

Aantekeningen

Breng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

הוֹצִ֥יא

Breng voort

עַם־

volk

עִוֵּ֖ר

het blinde

וְ

-

עֵינַ֣יִם

hetwelk ogen

יֵ֑שׁ

heeft

וְ

-

חֵרְשִׁ֖ים

en de doven

וְ

-

אָזְנַ֥יִם

die oren

לָֽ

-

מוֹ

-


Breng voort het blinde volk, hetwelk ogen heeft, en de doven, die oren hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!