Jesaja 45:17

ABIsraël wordt verlost door de HEER, een verlossing van eeuwigheden, jullie zullen niet beschaamd noch tot schande worden, tot in de eeuwigheden van de eeuwigheid.
SV[Maar] Israel wordt verlost door den HEERE, [met] een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden.
WLCיִשְׂרָאֵל֙ נֹושַׁ֣ע בַּיהוָ֔ה תְּשׁוּעַ֖ת עֹולָמִ֑ים לֹא־תֵבֹ֥שׁוּ וְלֹא־תִכָּלְמ֖וּ עַד־עֹ֥ולְמֵי עַֽד׃ פ
Trans.yiśərā’ēl nwōša‘ baJHWH təšû‘aṯ ‘wōlāmîm lō’-ṯēḇōšû wəlō’-ṯikāləmû ‘aḏ-‘wōləmê ‘aḏ:

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid

Aantekeningen

[Maar] Israel wordt verlost door den HEERE, [met] een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

יִשְׂרָאֵל֙

Israël

נוֹשַׁ֣ע

wordt verlost

בַּ

-

יהוָ֔ה

door den HEERE

תְּשׁוּעַ֖ת

verlossing

עוֹלָמִ֑ים

een eeuwige

לֹא־

-

תֵבֹ֥שׁוּ

gijlieden zult niet beschaamd

וְ

-

לֹא־

-

תִכָּלְמ֖וּ

noch tot schande worden

עַד־

-

ע֥וֹלְמֵי

in alle eeuwigheden

עַֽד

tot


[Maar] Israël wordt verlost door den HEERE, [met] een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!