Jesaja 52:7

SVHoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.
WLCמַה־נָּאו֨וּ עַל־הֶהָרִ֜ים רַגְלֵ֣י מְבַשֵּׂ֗ר מַשְׁמִ֧יעַ שָׁלֹ֛ום מְבַשֵּׂ֥ר טֹ֖וב מַשְׁמִ֣יעַ יְשׁוּעָ֑ה אֹמֵ֥ר לְצִיֹּ֖ון מָלַ֥ךְ אֱלֹהָֽיִךְ׃
Trans.mah-nnā’wû ‘al-hehārîm raḡəlê məḇaśśēr mašəmî‘a šālwōm məḇaśśēr ṭwōḇ mašəmî‘a yəšû‘â ’ōmēr ləṣîywōn mālaḵə ’ĕlōhāyiḵə:

Algemeen

Zie ook: 11Q13, Sion, Vrede

Aantekeningen

Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

מַה־

-

נָּאו֨וּ

Hoe liefelijk

עַל־

-

הֶ

-

הָרִ֜ים

zijn op de bergen

רַגְלֵ֣י

de voeten

מְבַשֵּׂ֗ר

desgenen, die het goede boodschapt

מַשְׁמִ֧יעַ

doet horen

שָׁל֛וֹם

die den vrede

מְבַשֵּׂ֥ר

desgenen, die goede boodschap brengt

ט֖וֹב

van het goede

מַשְׁמִ֣יעַ

doet horen

יְשׁוּעָ֑ה

die heil

אֹמֵ֥ר

zegt

לְ

-

צִיּ֖וֹן

desgenen, die tot Sion

מָלַ֥ךְ

is Koning

אֱלֹהָֽיִךְ

Uw God


Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!