Jesaja 57:15

SVWant alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon [in] de hoogte en [in] het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.
WLCכִּי֩ כֹ֨ה אָמַ֜ר רָ֣ם וְנִשָּׂ֗א שֹׁכֵ֥ן עַד֙ וְקָדֹ֣ושׁ שְׁמֹ֔ו מָרֹ֥ום וְקָדֹ֖ושׁ אֶשְׁכֹּ֑ון וְאֶת־דַּכָּא֙ וּשְׁפַל־ר֔וּחַ לְהַחֲיֹות֙ ר֣וּחַ שְׁפָלִ֔ים וּֽלְהַחֲיֹ֖ות לֵ֥ב נִדְכָּאִֽים׃
Trans.kî ḵōh ’āmar rām wəniśśā’ šōḵēn ‘aḏ wəqāḏwōš šəmwō mārwōm wəqāḏwōš ’ešəkwōn wə’eṯ-dakā’ ûšəfal-rûḥa ləhaḥăywōṯ rûḥa šəfālîm ûləhaḥăywōṯ lēḇ niḏəkā’îm:

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Hart (lichaamsdeel)

Aantekeningen

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon [in] de hoogte en [in] het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כִּי֩

-

כֹ֨ה

-

אָמַ֜ר

Want alzo zegt

רָ֣ם

de Hoge

וְ

-

נִשָּׂ֗א

en Verhevene

שֹׁכֵ֥ן

woont

עַד֙

Die in de eeuwigheid

וְ

-

קָד֣וֹשׁ

heilig

שְׁמ֔וֹ

en Wiens Naam

מָר֥וֹם

de hoogte

וְ

-

קָד֖וֹשׁ

en het heilige

אֶשְׁכּ֑וֹן

is: Ik woon

וְ

-

אֶת־

-

דַּכָּא֙

en bij dien, die van een verbrijzelden

וּ

-

שְׁפַל־

en nederigen

ר֔וּחַ

geest

לְ

-

הַחֲיוֹת֙

is, opdat Ik levend make

ר֣וּחַ

den geest

שְׁפָלִ֔ים

der nederigen

וּֽ

-

לְ

-

הַחֲי֖וֹת

en opdat Ik levend make

לֵ֥ב

het hart

נִדְכָּאִֽים

der verbrijzelden


Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon [in] de hoogte en [in] het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!