Jesaja 61:10

SVIk ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.
WLCשֹׂ֧ושׂ אָשִׂ֣ישׂ בַּֽיהוָ֗ה תָּגֵ֤ל נַפְשִׁי֙ בֵּֽאלֹהַ֔י כִּ֤י הִלְבִּישַׁ֙נִי֙ בִּגְדֵי־יֶ֔שַׁע מְעִ֥יל צְדָקָ֖ה יְעָטָ֑נִי כֶּֽחָתָן֙ יְכַהֵ֣ן פְּאֵ֔ר וְכַכַּלָּ֖ה תַּעְדֶּ֥ה כֵלֶֽיהָ׃
Trans.śwōś ’āśîś baJHWH tāḡēl nafəšî bē’lōhay kî hiləbîšanî biḡəḏê-yeša‘ mə‘îl ṣəḏāqâ yə‘āṭānî keḥāṯān yəḵahēn pə’ēr wəḵakallâ ta‘ədeh ḵēleyhā:

Algemeen

Zie ook: Bruid, Bruidegom, Bruiloft, Kleding, Kroon, Ziel
Hooglied 3:11

Aantekeningen

Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

שׂ֧וֹשׂ

Ik ben zeer

אָשִׂ֣ישׂ

vrolijk

בַּֽ

in den HEERE

יהוָ֗ה

-

תָּגֵ֤ל

verheugt zich

נַפְשִׁי֙

mijn ziel

בֵּֽ

in mijn God

אלֹהַ֔י

-

כִּ֤י

-

הִלְבִּישַׁ֙נִי֙

want Hij heeft mij bekleed

בִּגְדֵי־

met de klederen

יֶ֔שַׁע

des heils

מְעִ֥יל

den mantel

צְדָקָ֖ה

der gerechtigheid

יְעָטָ֑נִי

heeft Hij mij omgedaan

כֶּֽ

-

חָתָן֙

gelijk een bruidegom

יְכַהֵ֣ן

versiert

פְּאֵ֔ר

zich met priesterlijk sieraad

וְ

-

כַ

-

כַּלָּ֖ה

en als een bruid

תַּעְדֶּ֥ה

zich versiert

כֵלֶֽיהָ

met haar gereedschap


Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!