Jesaja 62:4

SVTot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.
WLCלֹֽא־יֵאָמֵר֩ לָ֨ךְ עֹ֜וד עֲזוּבָ֗ה וּלְאַרְצֵךְ֙ לֹא־יֵאָמֵ֥ר עֹוד֙ שְׁמָמָ֔ה כִּ֣י לָ֗ךְ יִקָּרֵא֙ חֶפְצִי־בָ֔הּ וּלְאַרְצֵ֖ךְ בְּעוּלָ֑ה כִּֽי־חָפֵ֤ץ יְהוָה֙ בָּ֔ךְ וְאַרְצֵ֖ךְ תִּבָּעֵֽל׃
Trans.lō’-yē’āmēr lāḵə ‘wōḏ ‘ăzûḇâ ûlə’arəṣēḵə lō’-yē’āmēr ‘wōḏ šəmāmâ kî lāḵə yiqqārē’ ḥefəṣî-ḇāh ûlə’arəṣēḵə bə‘ûlâ kî-ḥāfēṣ JHWH bāḵə wə’arəṣēḵə tibā‘ēl:

Aantekeningen

Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

לֹֽא־

-

יֵאָמֵר֩

Tot zal niet meer gezegd worden

לָ֨ךְ

-

ע֜וֹד

-

עֲזוּבָ֗ה

-

וּ

-

לְ

-

אַרְצֵךְ֙

en tot uw land

לֹא־

-

יֵאָמֵ֥ר

zal niet meer gezegd worden

עוֹד֙

-

שְׁמָמָ֔ה

Het verwoeste

כִּ֣י

-

לָ֗ךְ

-

יִקָּרֵא֙

maar gij zult genoemd worden

חֶפְצִי־

-

בָ֔הּ

Mijn lust

וּ

-

לְ

-

אַרְצֵ֖ךְ

is aan haar! en uw land

בְּעוּלָ֑ה

Het getrouwde

כִּֽי־

-

חָפֵ֤ץ

heeft een lust

יְהוָה֙

want de HEERE

בָּ֔ךְ

-

וְ

-

אַרְצֵ֖ךְ

aan u, en uw land

תִּבָּעֵֽל

zal getrouwd worden


Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!