Jesaja 66:1

SVAlzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?
WLCכֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הַשָּׁמַ֣יִם כִּסְאִ֔י וְהָאָ֖רֶץ הֲדֹ֣ם רַגְלָ֑י אֵי־זֶ֥ה בַ֙יִת֙ אֲשֶׁ֣ר תִּבְנוּ־לִ֔י וְאֵי־זֶ֥ה מָקֹ֖ום מְנוּחָתִֽי׃
Trans.kōh ’āmar JHWH haššāmayim kisə’î wəhā’āreṣ hăḏōm raḡəlāy ’ê-zeh ḇayiṯ ’ăšer tiḇənû-lî wə’ê-zeh māqwōm mənûḥāṯî:

Algemeen

Zie ook: Aarde, Aarde (plat vs. rond), Hemel, Troon, Voetbank

Aantekeningen

Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כֹּ֚ה

-

אָמַ֣ר

Alzo zegt

יְהוָ֔ה

de HEERE

הַ

-

שָּׁמַ֣יִם

De hemel

כִּסְאִ֔י

is Mijn troon

וְ

-

הָ

-

אָ֖רֶץ

en de aarde

הֲדֹ֣ם

is de voetbank

רַגְלָ֑י

Mijner voeten

אֵי־

-

זֶ֥ה

-

בַ֙יִת֙

waar zou dat huis

אֲשֶׁ֣ר

-

תִּבְנוּ־

zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen

לִ֔י

-

וְ

-

אֵי־

-

זֶ֥ה

-

מָק֖וֹם

en waar is de plaats

מְנוּחָתִֽי

Mijner rust


Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!