Jesaja 6:3

SVEn de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!
WLCוְקָרָ֨א זֶ֤ה אֶל־זֶה֙ וְאָמַ֔ר קָדֹ֧ושׁ ׀ קָדֹ֛ושׁ קָדֹ֖ושׁ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֑ות מְלֹ֥א כָל־הָאָ֖רֶץ כְּבֹודֹֽו׃
Trans.wəqārā’ zeh ’el-zeh wə’āmar qāḏwōš qāḏwōš qāḏwōš JHWH ṣəḇā’wōṯ məlō’ ḵāl-hā’āreṣ kəḇwōḏwō:

Algemeen

Zie ook: JHWH Zebaot
Openbaring 4:8

Aantekeningen

En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

En

קָרָ֨א

riep

זֶ֤ה

de een

אֶל־

tot

זֶה֙

den ander

וְ

en

אָמַ֔ר

zeide

קָד֧וֹשׁ

Heilig

קָד֛וֹשׁ

heilig

קָד֖וֹשׁ

heilig

יְהוָ֣ה

is de HEERE

צְבָא֑וֹת

der heirscharen

מְלֹ֥א

vol

כָל־

ganse

הָ

de

אָ֖רֶץ

aarde

כְּבוֹדֽוֹ

is van Zijn heerlijkheid


En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!