Jesaja 6:4

SVZodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.
WLCוַיָּנֻ֙עוּ֙ אַמֹּ֣ות הַסִּפִּ֔ים מִקֹּ֖ול הַקֹּורֵ֑א וְהַבַּ֖יִת יִמָּלֵ֥א עָשָֽׁן׃
Trans.wayyānu‘û ’ammwōṯ hassipîm miqqwōl haqqwōrē’ wəhabayiṯ yimmālē’ ‘āšān:

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Drempel, dorpel, Stad, dorp

Aantekeningen

Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

Zodat

יָּנֻ֙עוּ֙

zich bewogen

אַמּ֣וֹת

de posten

הַ

der

סִּפִּ֔ים

dorpels

מִ

van

קּ֖וֹל

de stem

הַ

des

קּוֹרֵ֑א

roependen

וְ

en

הַ

het

בַּ֖יִת

huis

יִמָּלֵ֥א

werd vervuld

עָשָֽׁן

met rook


Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!