Job 19:1

ABEn Job antwoordde en zei:
SVMaar Job antwoordde en zeide:
WLCוַיַּ֥עַן אִיֹּ֗וב וַיֹּאמַֽר׃
Trans.wayya‘an ’îywōḇ wayyō’mar:

Algemeen

Zie ook: Job (persoon)

Aantekeningen

Maar Job antwoordde en zeide:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

maar

יַּ֥עַן

antwoordde

אִיּ֗וֹב

Job

וַ

en

יֹּאמַֽר

zeide


Maar Job antwoordde en zeide:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!