Job 27:1

SVEn Job ging voort zijn spreuk op te heffen, en zeide:
WLCוַיֹּ֣סֶף אִ֭יֹּוב שְׂאֵ֥ת מְשָׁלֹ֗ו וַיֹּאמַֽר׃
Trans.wayyōsef ’îywōḇ śə’ēṯ məšālwō wayyō’mar:

Algemeen

Zie ook: Job (persoon)

Aantekeningen

En Job ging voort zijn spreuk op te heffen, en zeide:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֣סֶף

ging voort

אִ֭יּוֹב

En Job

שְׂאֵ֥ת

op te heffen

מְשָׁל֗וֹ

zijn spreuk

וַ

-

יֹּאמַֽר

en zeide


En Job ging voort zijn spreuk op te heffen, en zeide:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!