Joel 2:19

SVEn de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven [tot] een smaadheid onder de heidenen.
WLCוַיַּ֨עַן יְהוָ֜ה וַיֹּ֣אמֶר לְעַמֹּ֗ו הִנְנִ֨י שֹׁלֵ֤חַ לָכֶם֙ אֶת־הַדָּגָן֙ וְהַתִּירֹ֣ושׁ וְהַיִּצְהָ֔ר וּשְׂבַעְתֶּ֖ם אֹתֹ֑ו וְלֹא־אֶתֵּ֨ן אֶתְכֶ֥ם עֹ֛וד חֶרְפָּ֖ה בַּגֹּויִֽם׃
Trans.wayya‘an JHWH wayyō’mer lə‘ammwō hinənî šōlēḥa lāḵem ’eṯ-hadāḡān wəhatîrwōš wəhayyiṣəhār ûśəḇa‘ətem ’ōṯwō wəlō’-’etēn ’eṯəḵem ‘wōḏ ḥerəpâ bagwōyim:

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Wijn / most

Aantekeningen

En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven [tot] een smaadheid onder de heidenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּ֨עַן

zal antwoorden

יְהוָ֜ה

En de HEERE

וַ

-

יֹּ֣אמֶר

zeggen

לְ

-

עַמּ֗וֹ

en tot Zijn volk

הִנְ

-

נִ֨י

-

שֹׁלֵ֤חַ

Ik zend

לָ

-

כֶם֙

-

אֶת־

dat gij daarvan

הַ

-

דָּגָן֙

ulieden het koren

וְ

-

הַ

-

תִּיר֣וֹשׁ

en den most

וְ

-

הַ

-

יִּצְהָ֔ר

en de olie

וּ

-

שְׂבַעְתֶּ֖ם

verzadigd zult worden

אֹת֑וֹ

-

וְ

-

לֹא־

en Ik zal niet

אֶתֵּ֨ן

overgeven

אֶתְ

-

כֶ֥ם

-

ע֛וֹד

meer

חֶרְפָּ֖ה

een smaadheid

בַּ

-

גּוֹיִֽם

onder de heidenen


En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven [tot] een smaadheid onder de heidenen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!