Johannes 11:19

SVEn velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder.
Steph και πολλοι εκ των ιουδαιων εληλυθεισαν προς τασ περι μαρθαν και μαριαν ινα παραμυθησωνται αυτας περι του αδελφου αυτων
Trans.kai polloi ek tōn ioudaiōn elēlytheisan pros tas̱ peri marthan kai marian ina paramythēsōntai autas peri tou adelphou autōn

Algemeen

Zie ook: Maria van Bethanië, Martha

Aantekeningen

En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πολλοι
velen
εκ
uit
των
-
ιουδαιων
de Joden
εληλυθεισαν
waren gekomen

-
προς
tot
τας
-
περι
-
μαρθαν
Martha
και
en
μαριαν
Maria
ινα
opdat
παραμυθησωνται
vertroosten zouden

-
αυτας
zij haar
περι
over
του
-
αδελφου
broeder
αυτων
haar

En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!