Johannes 11:28

SVEn dit gezegd hebbende, ging zij heen, en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: De Meester is daar, en Hij roept u.
Steph και ταυτα ειπουσα απηλθεν και εφωνησεν μαριαν την αδελφην αυτης λαθρα ειπουσα ο διδασκαλος παρεστιν και φωνει σε
Trans.kai tauta eipousa apēlthen kai ephōnēsen marian tēn adelphēn autēs lathra eipousa o didaskalos parestin kai phōnei se

Algemeen

Zie ook: Maria van Bethanië

Aantekeningen

En dit gezegd hebbende, ging zij heen, en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: De Meester is daar, en Hij roept u.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ταυτα
dit
ειπουσα
gezegd hebbende

-
απηλθεν
ging zij heen

-
και
en
εφωνησεν
riep

-
μαριαν
Maria
την
-
αδελφην
zuster
αυτης
haar
λαθρα
heimelijk
ειπουσα
zeggende

-
ο
-
διδασκαλος
De Meester
παρεστιν
is daar

-
και
en
φωνει
Hij roept

-
σε
-

En dit gezegd hebbende, ging zij heen, en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: De Meester is daar, en Hij roept u.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!