Johannes 11:31

SVDe Joden dan, die met haar in het huis waren, en haar vertroostten, ziende Maria, dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wene.
Steph οι ουν ιουδαιοι οι οντες μετ αυτης εν τη οικια και παραμυθουμενοι αυτην ιδοντες την μαριαν οτι ταχεως ανεστη και εξηλθεν ηκολουθησαν αυτη λεγοντεσ οτι υπαγει εις το μνημειον ινα κλαυση εκει
Trans.oi oun ioudaioi oi ontes met autēs en tē oikia kai paramythoumenoi autēn idontes tēn marian oti tacheōs anestē kai exēlthen ēkolouthēsan autē legontes̱ oti ypagei eis to mnēmeion ina klausē ekei

Algemeen

Zie ook: Maria van Bethanië, Rouw

Aantekeningen

De Joden dan, die met haar in het huis waren, en haar vertroostten, ziende Maria, dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wene.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
die
ουν
dan
ιουδαιοι
De Joden
οι
-
οντες
waren

-
μετ
met
αυτης
haar
εν
in
τη
-
οικια
het huis
και
en
παραμυθουμενοι
vertroostten

-
αυτην
haar
ιδοντες
ziende

-
την
-
μαριαν
Maria
οτι
dat
ταχεως
zij haastelijk
ανεστη
opstond

-
και
en
εξηλθεν
uitging

-
ηκολουθησαν
volgden

-
αυτη
haar
λεγοντες
zeggende

-
οτι
-
υπαγει
Zij gaat

-
εις
naar
το
-
μνημειον
het graf
ινα
opdat
κλαυση
wene

-
εκει
zij aldaar

De Joden dan, die met haar in het huis waren, en haar vertroostten, ziende Maria, dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wene.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!