Johannes 11:32

SVMaria dan, als zij kwam, waar Jezus was, en Hem zag, viel aan Zijn voeten, zeggende tot Hem: Heere, indien Gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven.
Steph η ουν μαρια ως ηλθεν οπου ην ο ιησους ιδουσα αυτον επεσεν εισ τους ποδας αυτου λεγουσα αυτω κυριε ει ης ωδε ουκ αν απεθανεν μου ο αδελφος
Trans.ē oun maria ōs ēlthen opou ēn o iēsous idousa auton epesen eis̱ tous podas autou legousa autō kyrie ei ēs ōde ouk an apethanen mou o adelphos

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Maria van Bethanië

Aantekeningen

Maria dan, als zij kwam, waar Jezus was, en Hem zag, viel aan Zijn voeten, zeggende tot Hem: Heere, indien Gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
ουν
dan
μαρια
Maria
ως
als
ηλθεν
zij kwam

-
οπου
waar
ην
was

-
ο
-
ιησους
Jezus
ιδουσα
zag

-
αυτον
Zijn
επεσεν
viel

-
αυτου
tot Hem

-
εις
aan
τους
-
ποδας
voeten
λεγουσα
zeggende

-
αυτω
en Hem
κυριε
Heere
ει
indien
ης
geweest waart

-
ωδε
Gij hier
ουκ
niet
αν
zo
απεθανεν
gestorven

-
μου
ware mijn
ο
-
αδελφος
broeder

Maria dan, als zij kwam, waar Jezus was, en Hem zag, viel aan Zijn voeten, zeggende tot Hem: Heere, indien Gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!