Johannes 11:40

SVJezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?
Steph λεγει αυτη ο ιησους ουκ ειπον σοι οτι εαν πιστευσης οψει την δοξαν του θεου
Trans.legei autē o iēsous ouk eipon soi oti ean pisteusēs opsei tēn doxan tou theou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτη
tot haar
ο
-
ιησους
Jezus
ουκ
niet
ειπον
gezegd

-
σοι
Heb Ik
οτι
dat
εαν
zo
πιστευσης
gij gelooft

-
οψει
zien zult

-
την
-
δοξαν
gij de heerlijkheid
του
-
θεου
Gods

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!