Johannes 11:45

SVVelen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
Steph πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι ελθοντες προς την μαριαν και θεασαμενοι α εποιησεν ο ιησουσ επιστευσαν εις αυτον
Trans.polloi oun ek tōn ioudaiōn oi elthontes pros tēn marian kai theasamenoi a epoiēsen o iēsous̱ episteusan eis auton

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Maria van Bethanië

Aantekeningen

Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πολλοι
Velen
ουν
dan
εκ
uit
των
die
ιουδαιων
de Joden
οι
-
ελθοντες
gekomen waren

-
προς
tot
την
-
μαριαν
Maria
και
en
θεασαμενοι
aanschouwd hadden

-
α
hetgeen
εποιησεν
gedaan had

-
ο
-
ιησους
Jezus
επιστευσαν
geloofden

-
εις
in
αυτον
Hem

Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!